Uslovi poslovanja

Opšte odredbe


Ovim Uslovima za internet kupovinu JUST START d.o.o. iz Niša, Bulevar Nemanjića 71-37 (u daljnjem tekstu: „Prodavac“) definišu se uslovi, prava i obaveze koje imaju Prodavac i Kupac pri kupoprodaji robe u postupku naručivanja, plaćanja, isporuke, povraćaja i reklamacije za robu kupljenju na internet stranicama Prodavca.

Prodavac je JUST START d.o.o. iz Niša, Bulevar Nemanjića 71-37, PIB: 111489062;

Kupac robe je svako pravno ili fizičko lice koja putem internet stranice prodavca ubaci u korpu barem jedan proizvod, plati virmanom (opštom uplatnicom) ili kreditnom karticom i o narudžbini (uplati) obavesti Prodavca.

Internet stranica Prodavca je www.mojakancelarija.rs

Na internet stranicama Prodavca su izražene maloprodajne i/ili akcijske cene.

Valuta plaćanja je sprski dinar (RSD).

Naručivanje


Proizvodi se naručuju dodavanjem artikla u „korpu“ na internet stranicama Prodavca.

Nakon dodavanja artikla u korpu, Kupac može nastaviti s pretraživanjem i dodavanjem novih artikala ili završiti kupovinu i plaćanje odabranih artikala.

Pre plaćanja, Kupac treba uneti lične i kontakt podatke, kao i podatke za dostavu. Prodavac zahteva samo lične podatke za uredno izvršenje kupoprodaje.

Načini dostave i aktivacije, kao i rok isporuke detaljno su opisani na stranici Načini plaćanja i isporuka.

Kupac robu može platiti karticama ili virmanom (opštim uplatnicom). Detaljnje su uslovi plaćanja opisani su na stranici Načini plaćanja i isporuke.

Plaćanje karticama vrši se putem procesora platnih kartica Banka Intesa ad Beograd koji garantuje sigurnost za sve izvršene transakcije.

Plaćanje opštom uplatnicom (virmanom) vrši se putem banke, pošte, internet bankarstvom ili druge putem neke druge finansijske ustanove/servisa.

Pre samog završetka narudžbine, Kupac je dužan potvrditi da prihvata uslove ove internet prodavnice definisa kroz opšte uslove kupovine.

Rok isporuke je naveden u detaljima svakog artikla. Rokovi isporuke se mogu promeniti, a o svakoj promeni Prodavac će obavestiti Kupca. Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, o tome će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom. Proizvod se isporučuje u vidu licenci, kojom se Korisnik registruje, čime mu se omogućuje online korišćenje proizvoda. U dogovoru s Kupcem, ukoliko licenca za proizvod nije isporučena, Prodavac će probati da reši tu nemogućnost u najkraćem roku. Ukoliko je to nemoguće, račun i narudžbenica će biti stornirani.

Prigovor i reklamacija


Kupac može Prodavcu uputiti prigovor ili upit poštom na adresu Prodavca ili putem mejla. Kontakt podaci Prodavca, koji su ujedno i kontakt podaci korisničkog servisa istaknuti su na stranici Kontakt.

Povraćaj novca Prodavac će izvršiti tek nakon što se u razumnom roku utvrdi da nije mogao Kupcu omogućiti normalno korišćenje platforme MojaKancelarija.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

– ugovor o uslugama Prodavac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
– predmet ugovora usluga čija je cena zavisna od promenama na finansijskom tržištu, koje su izvan uticaja Prodavca, a koje se mogu pojaviti za vreme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora;
– predmet ugovora usluga koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu;
– Kupac posebno zahtevao posetiti Prodavca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takve posete, uz one usluge koje je Kupac izričito zahtevao, Prodavac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja;
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
– Kupac je u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Prodavac određuje uslove vraćanja i postotke umanjenja iznosa za povraćaj kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, JUST START doo Niš je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Prodavc obaveštava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće proveriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranicama Prodavca.

Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obeležja i funkcionalnost. Ukoliko Kupac primeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što pre obavestiti Prodavca i vratiti proizvod bez korišćenja, jer svako dalje rukovanje proizvodom podrazumeva da je Kupac njime zadovoljan.

Opšti garancijski uslovi


Prodavac se obavezuje isporučiti licencu sa upustvom za korišćenje i pristup platformi. Ovo upustvo Prodavac je obavezan postavini na web portalu www.mojakancelarija.rs.

Prilikom ostvarivanja prava na granciju potrebno je navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera samog proizvoda.

Zamena proizvoda u toku trajanja Ugovora je moguća, samo ukoliko Korisnik želi unaprediti svoj postojeći paket. Za tu uslugu Korisnik mora platiti razliku u novcu između dva paketa, definisanu na web portalu.

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

U skladu sa Zakonom, Prodavac isključuje odgovornost za nedostatak i ograničava pravo na raskid ugovora zbog nedostatka za koji nije mogao znati u trenutku prodaje proizvoda. Nedostatak potvrđuje vlastiti servis prodavca. Kupac ima pravo na raskid ugovora ukoliko prodavac nije u mogućnosti otkloniti nedostatak. Prodavac se obvezuje da će servis u garantnom roku rešiti u primerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Trajanje servisa zavisi od prirode i načinu popravka, većina servisnih zahteva će biti obrađena u roku 30 dana.

GARANCIJA VAŽI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN ZA KUPLJENU ROBU.

Potvrda prethodnog obaveštenja, prihvatanjem ovih uslova potvrđujete da ste primili prethodno obaveštenje.

Izjava o privatnosti


Prodavac se obavezuje da zaštiti lične podatke Kupaca. Prodavac prikuplja samo lične podatke kupaca/korisnika koji su nužni za ispunjenje kupoprodaje. Svi se lični podaci korisnika strogo čuvaju, dostupni su samo radnicima Prodavca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prikupljanje i korišćenje informacija


U procesu realizacije tražene usluge, kao i za davanje obaveštenja i informacija vezanih uz usluge Prodavca, Prodavac koristi isključivo informacije i podatke koje Kupac pristane dati. Prodavac se obavezuje da lične podatke Kupaca neće prodati, pokazati ili dati trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Registracija


Kako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na našim web stranicama, korisnik prethodno mora popuniti registracioni upitnik i obaviti registraciju. Tokom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove informacije se koriste kako bi se stupilo u kontakt sa korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljena na našim web stranicama. Takođe, podaci osiguravaju privatnost korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promene podataka.

Rezervacija


Kupac tokom rezervacije robe ili usluga koje nudi Prodavcu ustupa lične podatke nosioca rezervacije (ime, adresa, kontakt telefon i dr.). Ti će se podaci koristiti isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice) posebno su zaštićeni a ceo proces naplate se odvija na stranici banke kroz uslugu koju pruža Banka Intesa ad Beograd.

Log datoteke


Prodavac koristi IP adrese u svrhu analize trendova, kretanja korisnika, održavanja web stranice i prikupljanja demografskih podataka. IP adrese nisu vezane uz lične podatke pomoću kojih je moguća identifikacija Kupca.

Dostupnost informacija


Prikupljeni podaci biće dostupni medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima Prodavca. Demografski podaci nisu povezani s ličnim podacima pomoću kojih je moguća identifikacija Kupca. Pri pružanju određenih usluga udružujemo se s trećim stranama. Trećoj strani će biti dostupno ime ili ostale kontakt informacije tek ako korisnik zatraži ove usluge. Trećoj strani nije dozvoljeno korišćenje ličnih podatke, osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Linkovi


Web stranice Prodavca sadrže linkove ka drugim web stranicama. Prodavac ne može biti odgovoran za poštovanje privatnosti na drugim web stranicama. Ova izjava o privatnosti primenjiva je isključivo na informacije koje su prikupljene na web stranicama Prodavca www.mojakancelarija.rs.

Newsletter


Ako se korisnik prijavi za primanje newslettera, tražiće se njegove kontakt informacije i povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama kroz newsletter. Poštujemo privatnost korisnika i nudimo mogućnost odbijanja davanja informacija za navedene svrhe.

Sigurnost


Prodavac preduzima sve potrebne mere kako bi na vlastitim web stranicama korisnički podaci bili zaštićeni. Poverljivi podaci zaštićeni su i online i offline. Ako formulari zahtevaju poverljive podatke, ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Internetski pretraživači (browseri) poput Internet Explorera, Google Chromea ili Firefoxa ikonom katanca označavaju zaštićenost stranica. Ukoliko je katanac na ikoni zatvoren, nalazite se na zaštićenoj stranici. Pristup svim podacima Kupca je ograničen. Pristup poverljivim podacima Kupca imaju samo zaposleni kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Kupac može kontaktirati Prodavaca za sva dodatna pitanja o sigurnosti na web stranicama www.mojakancelarija.rs.

Ispravka/Ažuriranje ličnih podataka


Ako se lični podaci Kupca promene ili Kupac više ne želi našu uslugu, Prodavac omogućava ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisničkih podataka koje poseduje.

Obaveštenje o promenama


Ako Prodavac odluči promeniti pravila o poštovanju privatnosti, obaveštenje o tome će objaviti na naslovnoj web stranici. Kupac će uvek biti upoznat sa podacima koje prikuplja Prodavac, sa načinima na koje Prodavac koristi prikupljene podatke, kao i pod kojim uslovima otkriva lične podatke. Ako u bilo kojem trenutku lične podatke Kupca Prodavac odluči iskoristiti na drugačiji način od navedenog u vreme kad su oni dobijeni, Kupac će biti obavešten e-mailom. Kupac će moći odobriti ili odbiti korištenje podataka na novi način.

Izjava o sigurnosti / zaštiti poverljivih podataka o transakciji


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartićarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.