Radni

Radni nalog se izdaje u obliku dokumenta i služi praćenju radova koje obavlja pojedina osoba ili organizaciona jedinica poslovnog subjekta.

Na radnom nalogu se nalaze sve stavke koje su potrebne kako bi zaposleni, kojima se izdaje radni nalog, bili u potpunosti informisani sa radovima koji ih očekuju na terenu.

 • Broj radnog naloga
 • Datum
 • Nalogodavac
 • Vrsta radova
 • Izvršilac
 • Stavke radnog naloga (zatraženi radovi)
 • Napomene

Svi radni nalozi koji su uneti u bazu podataka, a nisu zaključeni ili su delomično zaključeni nalaze se na aktivnoj listi radnih naloga, gde su označeni drugom bojom u zavisnosti od statusa.

Nezaključeni i delimično zaključeni radni nalozi razlikuju se bojom od zaključenih radnih naloga kako bi se korisnici lakše snalazili u mnoštvu zapisa.

Odabirom pojedinog radnog naloga moguće je pregledati stavke naloga, kreiranu dokumentaciju i dostavnice. Moguće je otvoriti radni nalog i napraviti izmene ukoliko je potrebno. Zaključivanjem naloga, zaključuju se i sve stavke u nalogu, a on se uklanja s aktivne liste.

Radni nalog se izdaje u obliku dokumenta, te služi praćenju radova koje obavlja pojedina osoba ili organizacijska jedinica poslovnog subjekta.

Na radnom nalogu nalaze se sve stavke koje su potrebne kako bi djelatnici, kojima se izdaje radni nalog, bili u potpunosti informirani s radovima koji ih očekuju na terenu.

 • Broj radnog naloga
 • Datum
 • Naredbodavac
 • Kategorija radova
 • Izvršitelj
 • Stavke radnog naloga (zatraženi radovi)
 • Napomene
VAŽNO: Ovaj modul savršeno radi uz osnovni besplatni modul!