PUTNI NALOG

Putni nalog je nešto što se često može čuti kada su u pitanju službena putovanja. Za firme čiji zaposleni konstantno poslovno putuju, MojaKancelarija – aplikacija u oblaku uz modul Putni nalozi omogućava jednostavnu izradu i praćenje putnih naloga.

Cilj aplikacije je omogućiti laganu izradu i evidenciju navedenih elemenata čak i kada niste u kancelariji, jer je njihovo kreiranje vrlo jednostavno baš kao kod ponuda i računa čija se funkcionalnost može besplatno isprobati.

Šta je putni nalog?

To je službeni dokument firme koji prati zaposlenog na službenom putu. Takvo putovanje može imati troškove noćenja, putaine i slično što se može priznati od strane poreske, a potrebno ih je navesti unutar putnog naloga.

Izrada putnog naloga u aplikaciji MojaKancelarija

Kod izrade putnog naloga potrebno je popuniti sva polja koja su zakonski potrebna za ispravan putni nalog. Ono što je bitno za naglasiti pre popunjavanja putnog naloga, obavezno unesite zaposlene i prevozna sredstva u aplikaciju MojaKancelarija.

Prvi korak je popuniti osnovne informacije poput zaposlenog koji je bio na službenome putu, trajanja, destinacije, prevoznog sredstva, kilometraže…

Putni nalog izrada - osnovne informacije - MojUred aplikacija u oblaku

Zatim ako postoje dodatni troškovi, potrebno je i njih navesti u kartici troškovi. Aplikacija MojaKancelarija ima postavljen dodatni parametar sa kojim se može definisati da li je trošak priznat ili ne.

Putni nalog - izrada - troškovi - MojUred aplikacija u oblaku
Dodatne informacije u vezi izrade ponuda možete pronaći kod naše baze znanja.

Aplikaciju MojaKancelarija možete isprobati uz besplatnu verziju gdje su dostupni samo moduli: izrada ponuda, računa i otpremnica.