Putni nalog

Putni nalog je službeni dokument firme koji prati zaposlenog (radnika) te firme na službenom putovanju u zemlji ili inostranstvu. Dokument pod nazivom "putni nalog" sadrži sledeće elemente: sam putni nalog, putni račun i izveštaj o završenom službenom putovanju. Zbog

Destinacije

Zbog lakšeg praćenja dnevnica, u MojaKancelarija aplikaciji je potrebno definisati i destinacije na koje se odlazi na službeni put. Nakon uspešne prijave sa korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul Destinacije: PUTNI NALOZI

Vozila

Zbog lakšeg praćenja dnevnica, u MojaKancelarija aplijaciji je potrebno definisati i vozila sa kojim se odlazi na službeni put. Nakon uspešne prijave sa korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul Vozila: PUTNI NALOZI ->

Dnevnice

Dnevnica služi za pokriće troškova hrane, pića i prevoza u mestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Za nastale izdatke radnik nije dužan priložiti račune. Ako je tokom službenog putovanja osigurana besplatna hrana, dnevnica se, u skladu sa zakonom umanjuje.