Zbirno preuzimanje računa

Dragi korisnici, na predlog kojeg smo prihvatili, dodali smo zbirno preuzimanje računa za određeni period. Broj računa koje možete u jednom potezu skinuti je 30. Ovo ograničenje smo postavili trenutno zbog pravilne raspodele serverskih resursa. Zašto smo napravili ovo poboljšanje?

Kartice kupaca

Po definisanju ulaznih parametara za normalan rad sistema (vidi poglavlje podešavanje), korisnik je u mogućnosti da radi u modulu "Kartica kupca". Nakon uspešne prijave sa korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul DOKUMENTI

Narudžbenice

Po definiranju ulaznih parametara za normalna rad sistem (vidi poglavlje podešavanje), korisnik je u mogućnosti raditi u modulu Narudžbenice. Nakon uspešne prijave sa korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul DOKUMENTI ->

Otpremnice

Nakon definisanja ulaznih parametara za normalna rad sistema (vidi poglavlje podešavanje), korisniku je u mogućnosti da koristi modul Otpremnice. Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul DOKUMENTI

Računi

Po definisanju ulaznih parametara za normalan rad sistema (Vidi poglavlje podešavanje), korisnik je u mogućnosti raditi u modulu Računi.Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul DOKUMENTI -> RAČUNIPo odabiru

Ponude

Po definisanju ulaznih parametara za normalan rad sistema (vidi poglavlje podešavanje), korisnik je u mogućnosti raditi u modulu Ponude.Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul DOKUMENTI -> PONUDEPo odabiru