Zaposleni

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.
NAPOMENA: Zaposleni ne mora biti korisnik MojaKancelarija apikacije. Definisanje zaposlenika je nužno samo ako će se raditi obrada podataka sa njegovim imenom (npr. izdavanje putnog naloga, otpremnice itd…)

Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modula Zaposleni: PODEŠAVANJA -> ZAPOSLENI


Dodavanje novog zaposlenog

Po odabiru zelenog gumba „+DODAJ“ na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dodavanje novog korisnika:

Po unosu željenog zaposlenika, potrebno je pritisnuti gumb „SNIMI“.

 

Ostavite komentar