Vozila

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Zbog lakšeg praćenja dnevnica, u MojaKancelarija aplijaciji je potrebno definisati i vozila sa kojim se odlazi na službeni put.

Nakon uspešne prijave sa korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul Vozila: PUTNI NALOZI -> VOZILA


Dodavanje novog vozila

Po odabiru zelenog gumba „+DODAJ“ na prethodnom ekranu, otvara se ekran za unos novog vozila:

Po unosu željenog vozila, potrebno je pritisnuti gumb „SNIMI“.

Ostavite komentar