Računi

Ova se dokumentacija konstantno razvija. Ako niste koristili MojaKancelarija neki period bilo bi dobro da pogledate s vremena na vrijeme na ovim stranicama što je novo implementirano.

Po definisanju ulaznih parametara za normalan rad sistema (Vidi poglavlje podešavanje), korisnik je u mogućnosti raditi u modulu Računi.

Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul DOKUMENTI -> RAČUNI

Po odabiru modula, prikazaće se tablica u kojoj se nalazi lista svih računa koje su napravljeni unutar sistema MojaKancelarija.


Kreiranje novog računa

Nova ponuda kreira se klikom na dugme „+ KREIRAJ NOVI RAČUN“.
Po odabiru ove opcije otvoriće se unosna forma u koju je potrebno popuniti tražena polja.

Napomena 1: polja koja su označena crvenim uzvičnikom su obavezna polja, i ako se ne unesu neće biti moguć završetak procesa s kojim se kreira račun!
Napomena 2: prilikom popunjavanja polja „Klijent“ i polja „Stavke“, moguć je direktan unos novog klijenta i nove stavke stiskanjem ikone „+“.

Informacije o klijentu

Po odabiru željenog klijenta, sistem će automatski prikazati podatke koji će biti dalje prikazani na kreiranju PDF ponude ili na štampaču.


Dugme i ikone

Postavili smo standardne dugmiće unutar sistema na koje su korisnici već navikli. Napomena: Sistem prilikom izrade novog računa prikazuje samo ovaj set ikona:

MojUred - Račun gumbi

MojaKancelarija – Račun dugme

  • Otkaži – povratak na prethodni ekran s popisom svih računa
  • Snima – snimanje seta podataka (zadatih i ostalih. Bez unosa obaveznih polja, MojaKancelarija će dozvoliti snimanje računa). Nakon unosa svih podataka, i pritiska na ikonu „snimi“, MojaKancelarija prikazuje dodatne dve ikone:
MojUred - Račun dodatni gumbi

MojaKancelarija – Račun dodatno dugme

  • Otkaži
  • Snimi
  • Štampa / generisanje PDF dokumenta
  • Slanje računa u PDF formatu na email klijentu (email koji je zadat za izabranog klijenta)

Ostavite komentar