Putni nalog

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Putni nalog je službeni dokument firme koji prati zaposlenog (radnika) te firme na službenom putovanju u zemlji ili inostranstvu. Dokument pod nazivom „putni nalog“ sadrži sledeće elemente: sam putni nalog, putni račun i izveštaj o završenom službenom putovanju.

Zbog lakšeg praćenja dnevnica, u MojaKancelarija aplikaciji je potrebno definisati i destinacije na koje se odlazi na službeni put.

Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarije, korisnik može odabrati modul Destinacije: PUTNI NALOZI -> NALOZI


Kreiranje novog naloga

Po odabiru zelenog gumba „+DODAJ“ na prethodnom ekranu, otvara se ekran za unos novog naloga:

NAPMENA1: pre ispunjavanja putnog naloga, obavezno unesite zaposlenog, destinacije i prevozna sredstva u MojaKancelaija aplikaciji.

Po kreiranju putnog naloga, potrebno je pritisnuti gumb „SNIMI“.


Obračun troškova

Budući da na svakom službenom putu nastanu troškovi, kreirali smo ekran na kojem možemo zabeležiti sve troškove koji su nastali prilikom službenog putovanja.


Obračun troškova – opcije

Budući da nisu svi troškovi priznati troškovi od strane poreske uprave, definisali smo dodatni parametar sa kojim se može definisati da li je trošak priznat ili ne.

Prilikom ispisa putnog naloga i obračuna putnog naloga, mi možemo definisati želimo li prikazati nepriznate troškove u tablici prilikom kreiranja dokumenta.

Ostavite komentar