Poreske grupe

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Poreske grupe su porezi koji su regulisani zakonima Republike Srbije. MojaKancelarija ima dve zadate poreske grupe koje se automatski postavljaju za sve korisnike. PDV sa standardnom stopom PDV-a, i nulta stopa s stopom 0 za sve korisnike koji nisu u sistemu PDV-a.

NAPOMENA: korisnici koji spadaju u neke druge kategorije poreskog sistema trebali bi pre početka rada definisati poresku grupu kojoj pripadaju.

Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modula Poreske grupe: PODEŠAVANJE -> PORESKE GRUPE

 


Dodavanje nove poreske grupe

Po odabiru zelenog gumba „+DODAJ“ na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dodavanje nove poreske grupe:

Po unosu željene poreske grupe, potrebno je pritisnuti gumb „SNIMI“.

 

Ostavite komentar