Podaci o firmi

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Nakon uspešne registracije, MojaKancelarija aplikacija zahteva unos podataka o firmi za koju ćete raditi administraciju.

Kako bi sistem radio na zadovoljavajući način, potrebno je uneti osnovne podatke o firmi. Informacije možete pronaći na dokumentu iz sudskog registra ili na sajtu APR-a.

Ako neku informaciju trenutno nemate, unesite bilo šta (npr. 1111111) i snimite, a kasnije možete ažurirati polja za koje niste imali valjane informacije.

Ažuriranje informacija o firmi

Ažuriranje informacija o firmi vrši se na u levom meniju ispod imena osobe koja je prijavljena (ispod korisničkog imena):

Ostavite komentar