Narudžbenice

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Po definiranju ulaznih parametara za normalna rad sistem (vidi poglavlje podešavanje), korisnik je u mogućnosti raditi u modulu Narudžbenice.

Nakon uspešne prijave sa korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul DOKUMENTI -> NARUDŽBENICA

Po odabiru modula, prikazaće se tablica u kojoj se nalazi lista svih narudžbenica koje su napravljeni unutar sistema MojaKancelarija.


Kreiranje nove narudžbenice

Nova narudžbenica kreira se klikom na gumb „+ KREIRAJ NOVU NARUDŽBENICU“.
Po odabiru ove opcije otvoriće se unosna forma u koju je potrebno popuniti tražena polja.

Napomena 1: polja koja su označena crvenim uzvičnikom su obavezna polja i ako se ne unesu, neće biti moguće završetak procesa sa kojim se kreira račun!
Napomena 2: prilikom popunjavanja polja „Klijent“ i polja „Stavke“, moguć je direktan unos novog klijenta ili nove stavke pritiskom na ikonu „+“.

Informacije o klijentu

Po odabiru željenog klijenta, sistem će automatski prikazati podatke koji će biti dalje prikazani na kreiranoj ponudi u PDF formatu ili štampanom dokumentu.


Gumbi i ikone

Postavljali smo standardne gumbe unutar sstema na koje su korisnici već navikli. Napomena: Sistem prilikom izrade novog računa prikazuje samo ovaj set ikona:

MojUred - Narudžbenica gumbi

MojaKancelarija – Narudžbenica gumbi

  • Otkaži – povratak na prethodni ekran s popisom svih otpremnica
  • Snimi – snimanje seta podataka (zadanih i ostalih). Bez unosa obaveznih polja, MojaKancelarija neće dozvoliti snimanje otpremnice.

Nakon unosa svih podataka i pritiska na ikonu „spremi“, MojaKancelarija će prikazuje dodatne dve ikone:

MojUred - Narudžbenica dodatni gumbi

MojaKancelarija – Narudžbenica – dodatni gumbi

  • Otkaži
  • Snimi
  • Štampa / generisanje PDF dokumenta
  • Slanje narudžbenice u PDF formatu na email klijenta (email koji je zadat za izabranog klijenta)

Ostavite komentar