Naplatni uređaji

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Ovaj podatak je posebno bitan za korisnike koji imaju fiskalizaciju. MojaKancelarija prilikom registracije definiše naplatni uređaj kojem dodaje oznaku 1.

Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul Naplatni uređaj: PODEŠAVANJA -> NAPLATNI UREĐAJI

 


Dodavanje novog naplatnog uređaja

Po odabiru zelenog gumba „+DODAJ“ na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dodavanje novog naplatnog uređaja:

NAPOMENA: pre definisanja novog naplatnog uređaja, ako se isti ne nalazi u primarnoj (predefiniranoj poslovnici) potrebno je uneti novu poslovnicu.

Po unosu željenog naplatnog uređaja, potrebno je pritisnuti gumb „SNIMI“.

 

Ostavite komentar