Korisnici

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Korisnici su svi oni koji će koristiti MojaKancelarija aplikaciju unutar jedne firme. Nulti korisnik se automatski kreira prilikom registracije i aktivacije aplikacije MojaKancelarija.

Nakon uspešne prijave s korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul Korisnici: PODEŠAVANJA -> KORISNICI


Deaktiviranje korisnika

Deaktiviranje korisnika se vrši u tablici sa pregledom svih korisnika na način da se prebaci tzv. „Toggle button“ na deaktiviraj:


Dodavanje novog korisnika

Po odabiru zelenog gumba „+DODAJ“ na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dodavanje novog korisnika:

NAPOMENA: Polja Naplatni uređaj i Poslovnica će biti dodeljeni na predefinisane vrednosti. Ako korisnik neće raditi u toj poslovnici, potrebno je dodati novu poslovnicu u registru poslovnica.

Po unosu željenog korisnika, potrebno je pritisnuti gumb „SNIMI“.

 

 

 

Ostavite komentar