Dnevnice

Ove strane se kantinuirano razvijaju. Ako niste koristili MojaKancelarija aplikaciju neko vreme, bilo bi dobro da pogledate na ovim stranicama što je novo implementirano.

Dnevnica služi za pokriće troškova hrane, pića i prevoza u mestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Za nastale izdatke radnik nije dužan priložiti račune. Ako je tokom službenog putovanja osigurana besplatna hrana, dnevnica se, u skladu sa zakonom umanjuje. Dnevnica ne pokriva troškove smeštaja radnika, oni su posebni troškovi službenog puta. U trošak smeštaja obično se uključuje i doručak radnika.

Nakon uspešne prijave sa korisničkim imenom i lozinkom unutar aplikacije MojaKancelarija, korisnik može odabrati modul Dnevnice: PUTNI NALOZI -> DNEVNICE


Dodavanje nove dnevnice

Po odaviru zelenog gumba „+DODAJ“ na prethodnom ekranu, otvara se ekran za dnevnice:

Po unosu traženih polja, pritisnite gumb „SNIMI“ kako bi MojaKancelarija sačuvala promene.

NAPOMENA: MojaKancelarija automatski preuzma sa NBS kursnu listu za predefinisane vrednosti valuta koja se koristi u sistemu.

Ostavite komentar