Radni nalozi

Radni nalog se izdaje u obliku dokumenta, te služi praćenju radova koje obavlja zaposleni ili organizaciona jedinica poslovnog subjekta. Na radnom nalogu nalaze se sve stavke koje su potrebne kako bi zaposleni, kojima se izdaje radni nalog, bili u potpunosti informisani sa radovima koji ih